EMA ogranicza stosowanie leku Xofigo na raka prostaty

Europejska Agencja Leków (European Medicines Agency, EMA) zaleciła ograniczenie stosowania leku Xofigo do pacjentów, którzy zostali wcześniej poddani dwukrotnej próbie leczenia raka prostaty z przerzutami nowotworowymi do kości bądź którzy nie mogą zostać poddani żadnym innym terapiom.

Lek może być stosowany dopiero po dwukrotnej próbie leczenia innymi sposobami lub gdy nie można zastosować innych terapii.

Leku Xofigo nie można używać razem z lekiem Zytiga (octan abirateronu) ani kortykosteroidami prednizonem lub prednizolonem. Xofigo nie wolno także stosować z innymi formami leczenia systemowego nowotworów, z wyjątkiem terapii mających na celu utrzymanie obniżonego poziomu hormonów męskich (terapia hormonalna). Leku nie należy również stosować u pacjentów bezobjawowych, a ponadto nie zaleca się Xofigo u pacjentów o niskiej liczbie przerzutów do kości (tzw. osteoblastycznych).

Informacja dla pacjentów:

  • Lek Xofigo na raka prostaty może zwiększać ryzyko złamania kości. Ponadto, przyjmowanie Xofigo razem z lekiem nowotworowym Zytiga oraz kortykosteroidami do leczenia raka prostaty (prednizonem lub prednizolonem) może prawdopodobnie zwiększać ryzyko zgonu.
  • Lekarz nie powinien stosować leczenia skojarzonego z użyciem Xofigo i powyższych leków w przypadku raka prostaty. Dodatkowo, terapia przy użyciu wyłącznie leku Xofigo lub Xofigo wraz z tzw. analogami LHRH (analogi hormonów uwalniających hormon luteinizujący) będzie dostępna tylko dla pacjentów, którzy zostali wcześniej poddani co najmniej dwóm próbom leczenia raka prostaty z przerzutami do kości bądź dla których nie można zastosować żadnej innej terapii
  • Leczenie przy użyciu Xofigo jest możliwe tylko w przypadku raka z przerzutami nowotworowymi wykazującego objawy. W zależności od przerzutów lekarz zdecyduje, czy terapia Xofigo jest najodpowiedniejsza w danym przypadku.

  • Przed, w trakcie, jak i po terapii Xofigo lekarz przeprowadzi badania stanu kości. Zależnie od ich wyników terapia może zostać wstrzymana lub całkowicie przerwana, a terapia zastępcza wprowadzona.

  • Przed rozpoczęciem, a także w trakcie terapii Xofigo lekarz może przepisać inny lek w celu ochrony kości przed uszkodzeniem.

  • W przypadku odczuwania nowych lub nietypowych bólów kostnych bądź puchnięcia przed, w trakcie lub po leczeniu przy użyciu Xofigo należy skontaktować się z lekarzem

  • W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących własnego leczenia proszę kontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pełna treść informacji