Posiedzenie Rady Przejrzystości 32/2018

27 sierpnia odbędzie się kolejne posiedzenie Rady Przejrzystości.

W porządku obrad znalazły się m.in.:

  • przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku XTANDI (enzalutamidum) w ramach programu lekowego "Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego enzalutamidem u pacjentów niestosujących dotychczas chemioterapii (ICD-10 C61)"
  • przygotowanie opinii w sprawie oceny zasadności wprowadzenia zmian zapisów programu lekowego "Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego enzalutamidem u pacjentów niestosujących dotychczas chemioterapii (ICD-10 C61)" w zakresie kryteriów kwalifikacji do leczenia produktem leczniczym XOFIGO (Radium dichloridum Ra223)

Więcej informacji: www.aotm.gov.pl

Pin It on Pinterest