Prośba o zmianę programu lekowego

W odpowiedzi na opublikowany w dniu 22 sierpnia 2018 r. projekt zmian w wykazie leków refundowanych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 września 2018 r., Sekcja Prostaty pragnie zwrócić uwagę na brak oczekiwanych przez nas zmian w programie lekowym pod nazwą "Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami (ICD-10 C-61)".

Warunki na jakich Minister Zdrowia dr Konstanty Radziwiłł zgodził się poszerzyć program lekowy od 1 listopada 2017 r. pod nazwą "Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami (ICD-10 C-61)" są niekorzystne dla pacjentów o czym informują pacjenci z całej Polski. Wprowadzony i wcześniej nie zapowiadany zakaz leczenia sekwencyjnego oraz poszerzenie leczenia przed chemioterapią tylko o jeden lek, spowodował ogromne rozgoryczenie, szczególnie wśród pacjentów dla których lek o nazwie Zytiga (octan abirateronu) okazał się już wcześniej nieskuteczny.

Tym bardziej należy uznać tę  sprawę za pilną ze względu na komunikat Europejskiej Agencji Leków (EMA) z dnia 27 lipca br., dot. leku o nazwie Xofigo (dichlorek radu-223).

W związku z tą sytuacją Sekcja Prostaty oczekuje wprowadzenia zmiany programu lekowego, tak aby poszerzyć dostępność do leku Xtandi (enzalutamid), o którym ciągle słychac od osób z zaawansowanym rakiem prostaty, że jest najskuteczniejszy, a teraz, w świetle ostatnich doniesień wynika, że również najbezpieczniejszy z trzech oferowanych leków.

Pin It on Pinterest