Bayer w sprawie Xofigo

Sekcja Prostaty Stowarzyszenia "UroConti" otrzymała pismo od firmy Bayer, producenta leku dichlorek radu-223 (Xofigo), odnoszące się do doniesień medialnych z ostatnich tygodni w związku z publikacją stanowiska Europejskiej Agencji Leków (EMA) z dnia 27 lipca br., która zaleca ograniczenie stosowania leku Xofigo w leczeniu zaawansowanego raka prostaty.

– Stanowisko, które otrzymaliśmy od firmy Bayer z pewnością wzbogaca naszą wiedzę w kwestii leczenia nowoczesnymi lekami zaawansowanego raka prostaty. Bayer uważa, że stosowanie Xofigo w Polsce w ramach programu lekowego finansowanego przez NFZ zapewnia pełne bezpieczeństwo pacjentom z uwagi na monoterapię. Nie ma możliwości leczenia Xofigo skojarzonego z jakimkolwiek innym lekiem. Politerapia (leczenie skojarzone) miała miejsce tylko i wyłącznie na etapie randomizowanych badań klinicznych. Tym niemniej nie rozwiewa ono naszych wątpliwości związanych z bezpiecznym stosowaniem leku Xofigo. Warto zauważyć, iż podobne wątpliwości wyraziła w dniu 27 sierpnia br. Rada Przejrzystości działająca przy Agencji Ocen Technologii Medycznych i Taryfikacji. Cieszymy się jednak, że firma Bayer zareagowała na komunikat EMA oraz na związane z tym komunikatem obawy pacjentów z zaawansowanym rakiem prostaty, przekazując nam obszerne wyjaśnienie. – komentuje Bogusław Olawski, przewodniczący sekcji prostaty Stowarzyszenia "UroConti".

Pin It on Pinterest