Ministerstwo Zdrowia w sprawie leku Xtandi

W piśmie do Bogusława Olawskiego, MZ przedstawiło stan prac nad refundacja leku Xtandi w ramach wnioskowanego programu lekowego.

Wniosek w sprawie objęcia refundacją leku Xtandi (enzalutamid), w ramach programu lekowego "Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego enzalutamidem u pacjentów niestosujących dotychczas chemioterapii (ICD-10 C-61) został, po akcpetacji AOTMiT przekazany, w dniu 29.08.2018 r. do negocjacji z Komisja Ekonomiczna.

Pełna treść listu