"Za życiem" – NFZ o refundacji

Stowarzyszenie "UroConti" otrzymało odpowiedź od Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie refundacji środków chłonnych dla osób korzystających z przepisów ustawy "Za życiem".

W piśmie Fundusz poinformował, że system informatyczny NFZ został dostosowany tak, aby dla osób korzystających z przepisów ustawy "Za życiem" limit finansowania oraz kwota refundacji były wyliczne łącznie, od ilości faktycznie wydanych wyrobów, bez uwzględniania podziału na miesiące, których dotyczy zaopatrzenie.

Stanowisko zostało również przekazane do dyrektorów oddziałów wojewódzkich NFZ celem jednolitego stosowania we wszystkich województwach.

Z treścią pisma można zapoznać się tutaj.

Pin It on Pinterest