Odpowiedź na interpelację poselską

Ministerstwo Zdrowia odpowiedziało na interpelację Posłów Pawła Skuteckiego i Macieja Masłowskiego, dotyczącą leczenia w ramach programu lekowego: "Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego". W odpowiedzi można przeczytać:

Od 1 listopada 2017 r. na liście leków refundowanych znalazły się nowe leki w ramach programu lekowego: "Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego (ICD-10 C61)": Xtandi (enzalutamid), Xofigo (dichlorek radu Ra-223) oraz poszerzono wskazania do stosowania leku Zytiga (octan abirateronu) o pacjentów, u których zastosowanie chemioterapii nie jest jeszcze klinicznie wskazane.
Dokładny opis programu, zawierający kryteria kwalifikacji, czas leczenia, kryteria uniemożliwiające udział w programie, kryteria wyłączania, dawkowanie oraz monitorowanie leczenia, stanowi załącznik B.56 do Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Odnosząc się do kwestii dostępności pacjentów do leczenia opornego na kastrację raka gruczołu krokowego przed chemioterapią, należy wskazać, że octan abirateronu został objęty refundacją w tym wskazaniu od 1 listopada 2017 r. Na tę chwilę jest to jedyna refundowana opcja terapeutyczna dla tej grupy pacjentów. Nie mniej jednak w Ministerstwie Zdrowia aktualnie przebiega postępowanie w sprawie objęcia refundacją leku Xtandi (enzalutamid) w ramach programu lekowego: "Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego enzalutamidem u pacjentów niestosujących dotychczas chemioterapii (ICD-10 C61)".

Pełna treść odpowiedzi dostępna jest tutaj.

Pin It on Pinterest