Interpelacja posła Marka Rucińskiego

W odpowiedzi na pismo sekcji prostaty Stowarzyszenia "UroConti" poseł Marek Ruciński złożył interpelację w sprawie objęcia refundacją leków wykorzystywanych w leczeniu raka gruczołu krokowego.

W interpelacji poseł zwrócił się do Ministra Zdrowia z dwoma pytaniami:

1. Kiedy zostaną przeprowadzone negocjacje w sprawie refundacji leku Xtandi?
2. Dlaczego lek powszechnie stosowany w państwach europejskich nie został równie szybko wprowadzony do polskiego systemu refundacji? Z jakiego względu ministerstwo odłożyło w czasie tę decyzję?

Całość interpelacji dostępna jest tutaj.

Pin It on Pinterest