Zmiany na lepsze dla pacjentów z rakiem prostaty

Stowarzyszenie Osób z NTM "UroConti" z radością odnotowuje długo oczekiwane przez pacjentów zmiany w programie lekowym "Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami (ICD-10 C-61)".

Po prawie dwóch latach interwencji podejmowanych przez Sekcję Prostaty naszego Stowarzyszenia, dziesiątkach pism kierowanych do Ministerstwa Zdrowia, licznych telefonach i publikacjach w mediach, na liście refundacyjnej, która będzie obowiązywała już od 1 września 2019 roku, wprowadzono zmiany w programie lekowym, z którego skorzystają pacjenci z rakiem prostaty.

Od 1 września do programu lekowego "Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami (ICD-10 C-61)" przed chemioterapią został dodany lek Xtandi (enzalutamid).

Minister Zdrowia zdecydował się również znieść sztuczne ograniczenie, jakim jest skala Gleasona, w kwalifikacji pacjentów do ww. programu lekowego.

Możliwość kwalifikacji do programu obejmuje również osoby, które już wcześniej, komercyjnie leczyły się za pomocą leku Xtandi (enzalutamid).

Nadal jednak pozostawiono w programie zakaz sekwencyjnego leczenia, o zniesienie którego również postulowało nasze Stowarzyszenie.

– Cieszę się, że moje kolejne interwencje już po publikacji projektu listy mającej obowiązywać od 1 września przyniosły wymierny skutek. Wiem jak bardzo ważne są te zmiany dla pacjentów z całej Polski, którzy wydając swoje oszczędności walczą codziennie o swoje życie. Nadal nie rozstrzygnięta pozostaje jednak kwestia zakazu sekwencyjnego leczenia. Będziemy dalej tę sprawę wyjaśniać – podsumowuje Bogusław Olawski, Przewodniczący Sekcji Prostaty Stowarzyszenia "UroConti".

Pin It on Pinterest