Interpelacja w sprawie pacjentów z rakiem prostaty

Poseł Krzysztof Śmiszek (Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy) skierował do Ministra Zdrowia interpelację nr 27502 w sprawie pacjentów z rakiem prostaty.

W interpelacji prosi o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Jakie działania podejmuje Ministerstwo Zdrowia w celu koordynacji opieki nad pacjentem z rakiem prostaty?
  2. Jakie działania edukacyjne i systemowe prowadzi ministerstwo w celu rozpowszechnienia badań diagnostycznych w kierunku raka prostaty?
  3. Czy Ministerstwo Zdrowia planuje zwiększenie dostępu do skutecznego leczenia raka prostaty poprzez rozluźnienie kryteriów włączenia do istniejących programów lekowych? Jeśli tak, to kiedy należy oczekiwać takich zmian?
  4. Czy Ministerstwo Zdrowia planuje udostępnienie nowych terapii lekowych stosowanych u pacjentów z rakiem prostaty, które dotychczas nie są objęte refundacją? Jeśli tak, to jakich i kiedy?

Pełna treść interpelacji dostępna jest tutaj.

Pin It on Pinterest