Zmiany w refundacji środków absorpcyjnych

1 grudnia 2021 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. 

Jakie zmiany wprowadzono?

Pierwszy raz od 22 lat doszło do przełomowej zmiany limitów cenowych w refundacji środków absorpcyjnych. Od 1 grudnia 2021 roku limity cenowe dla pieluchomajtek, majtek chłonnych i pieluch anatomicznych wzrosną do 1,70 zł za sztukę przy limicie ilościowym do 90 sztuk miesięcznie.

Limit kwotowy dla pozostałych refundowanych środków absorpcyjnych, tj. wkładów anatomicznych (urologicznych) i podkładów wzrósł z zaproponowanych pierwotnie w projekcie 0,85 zł do 1 zł za sztukę, co oznacza utrzymanie ich na dotychczasowym poziomie. Resort zdrowia ustalił także, że te produkty mają posiadać minimalną chłonność na poziomie 250 ml.

Wprowadzono 30% odpłatności dla pacjentów onkologicznych (P.100). Dzięki takiej zmianie współpłacenie dla wszystkich pacjentów korzystających z refundowanych środków chłonnych będzie jednakowe.

Umieszczono także zapis dotyczący cewników urologicznych. Rozporządzenie wprowadza trzy limity finansowania: 5,35 zł za sztukę dla cewnika hydrofilowego gotowego do użycia, 2,60 zł za sztukę dla cewnika hydrofilowego aktywowanego wodą oraz 0,80 zł za sztukę dla cewnika niepowlekanego.

Dodatkowo możliwe będzie uzyskanie refundacji na różne typy cewników, z zachowaniem limitu ilościowego tj. 180 sztuk w ramach jednego zlecenia. Wysokość odpłatności dla dorosłych pacjentów będzie na poziomie 30%, dla dzieci cewniki będą refundowane w pełnej kwocie.

Pełny tekst rozporządzenia dostępny jest tutaj

Pin It on Pinterest