Zapraszamy na Walne Zebranie Członków

Zarząd Oddziału Wielkopolskiego Stowarzyszenia Osób z NTM “UroConti” serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków Oddziału Wielkopolskiego. Zebranie odbędzie się 6 czerwca 2022 roku (poniedziałek) o godz. 17:00 w Sali Warsztatowej Domu Tramwajarza, przy ul. Słowackiego 19/21 w Poznaniu.

Proponowany porządek obrad
Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Osób z NTM “UroConti” Oddział w Poznaniu

Termin i godzina zebrania:  6 czerwca 2022, godz. 17:00 (I termin), godz. 17:15 (II termin)

Miejsce zebrania: Sala Warsztatowa, Dom Tramwajarza, ul Słowackiego 19/21, Poznań

 1. Otwarcie obrad, przywitanie przybyłych na spotkanie członków Oddziału Wielkopolskiego.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Członków oraz jego zdolności do podejmowania  wiążących  uchwał.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków i Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad – uchwała nr 1/2022.
 6. Prezentacja sprawozdania Zarządu Oddziału z działalności za 2021 rok i planu działania na 2022 rok.
 7. Prezentacja sprawozdania finansowego Oddziału za 2021 rok.
 8. Prezentacja sprawozdania Komisji Rewizyjnej Oddziału za 2021 rok.
 9. Dyskusja nad prezentowanymi sprawozdaniami.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zatwierdzenia sprawozdania z działalności za 2021 rok – uchwała nr 2/2022;
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok – uchwała nr 3/2022;
 • zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej  za 2021 rok – uchwała nr 4/2022.
 1. Sprawozdanie  z prac Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji  Skrutacyjnej.
 2. Sprawy różne.
 3. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem,
Zarząd Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Osób z NTM „UroConti”

Pin It on Pinterest