MZ jednak wprowadza zmiany w programie lekowym

20 lutego wieczorem ukazało się Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Zawarte w opublikowanym 20 lutego obwieszczeniu zmiany wejdą w życie od 1 marca, choć pewnie na część z zakresie programów lekowych pacjenci jeszcze chwilę poczekają. Obwieszczenie liczy 1760 stron.

W Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 marca 2023 r. tym razem znalazły się zmiany w programie lekowym B.56.

Zasadniczą zmianą w programie lekowym jest kompleksowe uwzględnienie wszystkich opcji leczenia w ramach jednego programu lekowego, czego efektem, jest zmiana jego nazwy z „B.56. Leczenie chorych na opornego na kastrację raka gruczołu krokowego (ICD-10: C61)” na „B.56. Leczenie chorych na raka gruczołu krokowego (ICD-10: C61)”. Zmiana ta obejmuje uwzględnienie refundowanych już w ramach obecnego programu opcji terapeutycznych, jak również nowych możliwości terapeutycznych znajdujących się w procesie refundacyjnym (tj. apalutamid w mHSPC oraz kabazytaksel, olaparyb w mCRPC).

Dokonano również zmiany kategorii dostępności refundacyjnej dla octanu abirateronu z programu lekowego B.56 – LECZENIE CHORYCH OPORNEGO NA KASTRACJĘ RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO (ICD-10: C61) do katalogów chemioterapii C.87.a i C.87.b.

Źródło: www.ntm.pl

Pin It on Pinterest