Walne Zebranie Członków Oddziału Wielkopolskiego

W imieniu Zarządu Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Osób z NTM “UroConti” serdecznie zapraszamy Państwa na Walne Zebranie Członków Oddziału Wielkopolskiego.

Termin Walnego Zebrania: 23 marca 2023 (czwartek), godz. 12:00 (I termin), godz. 12:15 (II termin)

Miejsce Walnego Zebrania: Klub KRĄG  ul. Dmowskiego 37, Poznań

Proponowany porządek obrad

Walnego Zebrania Członków

Stowarzyszenia Osób z NTM „UroConti” Oddział w Poznaniu

Termin i godzina zebrania:  23 marca 2023 r., godz. 12:00 (I termin),  godz. 12:15 (II termin)

Miejsce zebrania:  Klub KRĄG ul. Dmowskiego 37, Poznań

 1. Otwarcie obrad, przywitanie przybyłych na spotkanie członków Oddziału Wielkopolskiego.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Członków oraz jego zdolności do podejmowania  wiążących  uchwał.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków i Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad – uchwała nr 1/2023.
 6. Prezentacja sprawozdania Zarządu Oddziału z działalności za 2022  roku i planu działania na 2023 rok.
 7. Prezentacja sprawozdania finansowego Oddziału za 2022 rok.
 8. Prezentacja sprawozdania Komisji Rewizyjnej Oddziału za 2022 rok.
 9. Dyskusja nad prezentowanymi sprawozdaniami.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności za 2022 rok – uchwała nr 2/2023;
  b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok – uchwała nr 3/2023;
  c) zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2022 rok – uchwała nr 4/2023.
 11. Sprawozdanie  z prac Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji  Skrutacyjnej.
 12. Propozycja zmian w statucie Stowarzyszenia.
 13. Wybór delegatów na  Walne Zebranie  Zarządu Głównego w Warszawie.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie obrad.

 Zarząd Wielkopolskiego Oddziału

Pin It on Pinterest