Aktywni+: Realizujemy projekt

Nasze Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie w ramach Programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych “Aktywni+ na lata 2021-2025, edycja w 2023. Projekt pt. “Młodzi niezależnie od wieku – Akcja integracja”, złożony przez Zarząd Główny, przyjęto do realizacji w czerwcu.

Jesteśmy szczęśliwy, że po raz kolejny możemy realizować naszą działalność związaną ze wzmacnianiem trwałych relacji międzypokoleniowych, jak również integracją i aktywizacją naszych członków (i nie tylko!).

Dzięki przyznanym środkom, w terminie lipiec-grudzień możemy realizować w naszym Oddziale zajęcia gimnastyczne z elementami ćwiczeń mięśni dna miednicy. Aktywność ta doskonale odpowiada na potrzeby naszego środowiska. Zajęcia grupowe, międzypokoleniowe to świetny sposób nie tylko na dolegliwość jaką jest nietrzymanie moczu, ale również na na integrację i nowe znajomości.

W czerwcu udało nam się spotkać w Warszawie – dzięki połączeniu integracji z konferencją z okazji obchodów Światowego Tygodnia Kontynencji mieliśmy okazję nie tylko do poszerzenia naszej wiedzy odnośnie problemów, z jakimi się borykamy, ale mogliśmy również spotkać się z członkami pozostałych oddziałów i spędzić wspólnie czas. Takie spotkania to zawsze doskonała okazja do podzielenia się swoimi doświadczeniami i zacieśnienia więzi.

Pin It on Pinterest