Neuromodulacja – aktualna lista szpitali

Neuromodulacja nerwów krzyżowych jest jedną z małoinwazyjnych, skutecznych i odwracalnych metod leczenia zespołu pęcherza nadreaktywnego (OAB).

Neuromodulacja polega na stałym pobudzaniu impulsami elektrycznymi korzeni grzbietowych nerwów za pośrednictwem elektrod wprowadzanych do otworów w kości krzyżowej S2-S3. Wskazaniami do jej wykonania są:

  • zespół pęcherza nadreaktywnego u nielicznych chorych, u których leczenie standardowe jest nieskuteczne bądź przeciwwskazane,
  • zatrzymanie bądź znaczne zaleganie moczu, których przyczyny nie stanowi przeszkoda strukturalna.

Neuromodulacja jest również opcją leczenia chorych, którym zaproponowano leczenie operacyjne pod postacią częściowego wycięcia pęcherza moczowego i powiększenia izolowaną pętlą jelita lub wycięcia pęcherza moczowego z nadpęcherzowym odprowadzeniem moczu.

Od 1 kwietnia 2019 roku neuromodulacja krzyżowa jest w pełni dostępna jako świadczenie gwarantowane w oddziałach urologicznych i ginekologicznych. Obecnie przygotowanych do wykonywania zabiegu zostało przygotowanych 11 placówek szpitalnych – 2 ginekologiczne i 9 urologicznych. Proces kwalifikacji pacjentów do terapii wydaje się być efektywny, a dostępność do niej coraz większa.

Poniżej przedstawiamy aktualną listę placówek wykonujących zabieg:

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Kwartalnika NTM nr 2(85) 2023.

Pin It on Pinterest