4 lata refundacji neuromodulacji

W tym roku obchodziliśmy już czwartą rocznicę wprowadzenia neuromodulacji nerwów krzyżowych do koszyka świadczeń gwarantowanych w oddziałach urologicznych i ginekologicznych. Co roku zwiększa się liczba placówek szpitalnych przygotowanych do wykonywania zabiegów neuromodulacji krzyżowej. Obecnie jest to już 11 placówek – 2 ginekologiczne i 9 urologicznych.

Neuromodulacja nerwów krzyżowych to małoinwazyjna, skuteczna i odwracalna metoda leczenia, stosowana na całym świecie od ponad 25 lat. Polega na stałym pobudzaniu impulsami elektrycznymi korzeni grzbietowych nerwów za pośrednictwem elektrod wprowadzanych do otworów w kości krzyżowej S3-S4. Klasycznymi wskazaniami do zastosowania neuromodulacji krzyżowej są:

  • zespół pęcherza nadreaktywnego u nielicznych chorych, u których leczenie standardowe (behawioralne, farmakologiczne) jest nieskuteczne bądź przeciwwskazane,
  • zatrzymanie bądź znaczne zaleganie moczu, których przyczyny nie stanowi przeszkoda strukturalna (ang. non obstructive urinary retention – NOR).

Neuromodulacja jest również opcją leczenia chorych, którym zaproponowano leczenie operacyjne pod postacią częściowego wycięcia pęcherza moczowego i powiększenia izolowaną pętlą jelita lub wycięcia pęcherza moczowego z nadpęcherzowym odprowadzeniem moczu.

Po ośmiu latach od złożenia przez Stowarzyszenie „UroConti” wniosku refundacyjnego, neuromodulacja nerwów krzyżowych została dodana do koszyka świadczeń gwarantowanych. Reguluje to rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie (z dnia 22 listopada 2013 r. – Dz.U. 2017 poz. 2295 oraz z dnia 11 października 2018 r. – Dz.U. 2018 poz. 2012) w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego32 oraz zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne.

Od 1 kwietnia 2019 roku neuromodulacja krzyżowa jest w pełni dostępna jako świadczenie gwarantowane w oddziałach urologicznych i ginekologicznych. Procedura jest dwuetapowa, co pozwala efektywniej kwalifikować pacjentów do ostatecznej implantacji. Obecnie 11 placówek szpitalnych zostało przygotowanych do wykonywania zabiegów neuromodulacji krzyżowej (2 ginekologiczne i 9 urologicznych).

Aktualną listę placówek przedstawialiśmy tutaj.

W 2022 roku Narodowy Fundusz Zdrowia zrefundował 78 zabiegów wszczepienia neuromodulatora nerwów krzyżowych pacjentom z najcięższymi postaciami nietrzymania moczu. Kwota refundacji wyniosła blisko 3,3 mln zł.

Źródło: Raport “Pacjent z NTM w Systemie Opieki Zdrowotnej 2023”

Pin It on Pinterest