Od 1 listopada koniec refundacji ważnego leku

prawo paragraf rozporządzenie ustawa

31 października 2023 roku kończy się refundacja Xofigo. Z komunikatu Ministerstwa Zdrowia wynika, że to producent podjął decyzję o niekontynuowaniu refundacji w/w produktu od 1 listopada 2023 roku.

31 października 2023 roku kończy się ważność decyzji o objęciu refundacją i ustaleniu urzędowej ceny zbytu dla:

  • Xofigo, Radium dichloridum Ra223, Roztwór do wstrzykiwań, 1100 kBq/mL, 1 fiol. 0,6 ml, GTIN: 05908229300176

w ramach programu lekowego B.56. LECZENIE CHORYCH NA RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO (ICD-10: C61). Firma Bayer sp. z o.o. podjęła decyzję o niekontynuowaniu refundacji w/w produktu od 1 listopada 2023 r. na warunkach wymaganych przepisami ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 826, z późn. zm.).

Podmiot odpowiedzialny złożył wniosek do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w celu finansowania leku Xofigo – w ramach kontynuacji leczenia dla pacjentów, którzy rozpoczęli terapię lekiem Xofigo w programie lekowym B.56. LECZENIE CHORYCH NA RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO (ICD-10: C61) na zasadach opisanych w art. 37b ustawy o refundacji – powiadamia Ministerstwo Zdrowia.

Jednocześnie resort podkreślił w komunikacie, że decyzja o braku kontynuowania refundacji jest autonomiczną decyzją firmy Bayer sp. z o.o. Objęcie produktu Xofigo ponowną refundacją jest możliwe. Warunkiem jest złożenie przez firmę odpowiedniego wniosku, spełniającego warunki opisane w ustawie o refundacji.

Źródło: www.ntm.pl

Pin It on Pinterest