Manifest na rzecz poprawy sytuacji osób z NTM

8 listopada w Brukseli, podczas Continence Health Summit 2023, 22 interesariuszy podpisało wspólny manifest dotyczący reformy polityki zdrowotnej w zakresie zaburzeń kontynencji w Europie.

Podczas Pierwszego Szczytu Zdrowia w Zakresie Kontynencji 22 organizacje naukowe, zawodowe, pacjenckie oraz non-profit ogłosiły i podpisały manifest dotyczący reformy polityki zdrowotnej w zakresie opieki nad osobami cierpiącymi na nietrzymanie moczu w Unii Europejskiej.

Inkontynencja w 2023 r. to koszt niemal 70 mld euro

Na spotkaniu w Brukseli zaprezentowano raport zlecony przez Europejskie Towarzystwo Urologiczne (European Association of Urology, EAU) i przeprowadzony przez Triangulate Health Ltd na temat społeczno-ekonomicznych i środowiskowych kosztów związanych z opieką nad osobami z inkontynencją. Niniejsze badanie pokazało, że koszt ten w 2023 r. osiągnie szacunkową kwotę 69,1 mld euro. Koszty te obejmują wpływ nietrzymania moczu na zdrowie poszczególnych osób, koszty konsultacji lekarskich i środków chłonnych, absencji w pracy, pobytów w domach opieki czy wpływ na środowisko. Jeśli w najbliższym czasie nie zostaną podjęte odpowiednie działania mające na celu poprawę sytuacji związanej z inkontynencją w UE, obciążenia ekonomiczne z nią związane mogą wzrosnąć nawet o 25% w 2030 r czyli do ok. 86,7 mld euro. Warto również zaznaczyć, że wartości te wzrastają, gdy weźmie się pod uwagę koszty ponoszone przez opiekunów osób cierpiących na inkontynencję.

Nadszedł czas na konkretne działania

Profesot Philip Van Kerrebroeck, Wiceprzewodniczący Biura Programowego Europejskiego Towarzystwa Urologicznego, podczas spotkania mówił: Problemy związane z inkontynencją są odczuwalne bez względu na płeć, wiek i środowiska społeczno-ekonomiczne i mogą mieć poważny negatywny wpływ na jakość życia poszczególnych osób. Fizyczne, psychospołeczne i ekonomiczne konsekwencje dla pacjentów i ich opiekunów stanowią barierę dla pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Optymalny stan zdrowia osób z inkontynencją powinien być rzeczywistością dla każdego. Nadszedł czas na podjęcie działań w tej zaniedbanej kwestii, aby sprostać wyzwaniom związanymi z kontynencją, przed którymi stoi Europa. Należy zrobić znacznie więcej, aby zmniejszyć bezpośrednie wydatki, obciążenie pacjentów i ich opiekunów oraz społeczeństwa.

Problem będzie narastać

Ryzyko wystąpienia inkontynencji często koreluje ze schorzeniami i chorobami, które występują lub nasilają się wraz z wiekiem. Ze względu na starzejące się społeczeństwo europejskie, przewidywania są jednoznaczne – problemy związane z nietrzymaniem moczu będą narastać.

Inkontynencja jest jednym z poważniejszych problemów zdrowotnych obecnych czasów i ma status choroby społecznej. Choć statystyki wyraźnie wskazują powszechność występowania inkontynencji, polityka zdrowotna w krajach europejskich nadal nie odpowiada na problemy pacjentów i opiekunów, zaniedbując ich.

Wezwanie do konkretnych zmian w polityce zdrowotnej krajów UE

Manifest, podpisany 8 listopada, wzywa do wprowadzania konkretnych zmian w polityce zdrowotnej państw UE, aby stawić czoła wyzwaniom, jakie niosą ze sobą zaburzenia kontynencji. Zawarto w nim 10 zaleceń dla decydentów europejskich i państwowych:

  1. Opracowanie kompleksowej strategii w zakresie zaburzeń kontynencji w Europie.
  2. Zapewnienie pełnego i równego dostępu do ścieżek zdrowotnych w zakresie leczenia zaburzeń kontynencji.
  3. Zagwarantowanie dostępu do toalet w przestrzeniach publicznych i prywatnych.
  4. Poprawienie liczby i dostępności wyszkolonych pracowników służby zdrowia.
  5. Znalezienie i sfinansowanie zrównoważonych rozwiązań w zakresie opieki nad osobami z inkontynencją dla systemów opieki zdrowotnej.
  6. Udzielanie wsparcia opiekunom nieformalnym.
  7. Zrozumienie wzajemnych korelacji pomiędzy kontynencją a powiązanymi z nią dziedzinami zdrowia.
  8. Poprawienie finansowania badań nad zaburzeniami kontynencji.
  9. Prowadzenie kampanii publicznych podnoszących świadomość.
  10. Zachęcanie do partnerstw publiczno-prywatnych w celu poprawy sytuacji w zakresie zaburzeń kontynencji.

Jednym z sygnatariuszy manifestu jest World Federation of Incontinence and Pelvic Problems (WFIPP) – federacja, której Stowarzyszenie “UroConti” jest członkiem-założycielem. Tomasz Michałek, Pełnomocnik Zarządu Głównego Stowarzyszenia ds. współpracy międzynarodowej, jako jedyny przedstawiciel z Polski również miał przyjemność złożyć podpis pod manifestem.

Źródło: European Association of Urology

Pełna treść manifestu dostępna jest TUTAJ.

Na zdjęciu od lewej: prof. Philip Van Kerrebroeck (Wiceprzewodniczący EAU Policy Office), prof. Francisco Cruz (Przewodniczący Sekcji Urologii Czynnościowej EAU), Lynne Van Poelgeest (Prezes WFIPP) oraz Prof. John Heesakkers (Sekretarz Generalny ICS oraz Sekretarz Generalny IUGA)

Pin It on Pinterest