Lek Akeega – negatywna opinia Prezesa AOTMiT

Opublikowano rekomendację nr 56/2024 z dnia 14 czerwca 2024 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie oceny leku Akeega (niraparyb + octan abirateronu) w ramach programu lekowego: B.56. „Leczenie chorych na raka gruczołu krokowego (ICD-10: C61)”.

W dokumencie wskazano, że Prezes Agencji nie rekomenduje objęcia refundacją produktu leczniczego Akeega (niraparyb octan abirateronu) w ramach programu lekowego: B.56. „Leczenie chorych na raka gruczołu krokowego (ICD-10: C61)” na zaproponowanych warunkach.

Wcześniej negatywną opinię dla leku wydała Rada Przejrzystości.

Źródło: www.ntm.pl

Pin It on Pinterest