Aktualności

Neuromodulacja – aktualne placówki

Neuromodulacja – aktualne placówki

W najnowszym wydaniu raportu "Pacjent z NTM w systemie opieki zdrowotnej" autorzy poruszyli m.in. temat leczenia zespołu pęcherza nadreaktywnego (OAB). Jedną z małoinwazyjnych, skutecznych i odwracalnych metod jest neuromodulacja nerwów krzyżowych.

"Wytyczne Oceny Technologii Medycznych"

"Wytyczne Oceny Technologii Medycznych"

Na stronie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji opublikowano dokument "Wytyczne Oceny Technologii Medycznych. Wyroby medyczne, część I". W pracach nad przygotowaniem dokumentu uczestniczyli przedstawiciele Stowarzyszenia "UroConti".

Pacjent z NTM w systemie opieki zdrowotnej

Pacjent z NTM w systemie opieki zdrowotnej

To już dziesiąte, jubileuszowe wydanie przygotowywanego przy okazji Światowego Tygodnia Kontynencji raportu "Pacjent z NTM w systemie opieki zdrowotnej".

Ostatnie pożegnanie

Ostatnie pożegnanie

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci koleżanki Grażyny Makowskiej, byłej prezes Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia "UroConti". Pogrzeb odbędzie się 13 sierpnia (piątek) o godz. 11:00 na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie.

Interpelacja w sprawie chorób urologicznych

Interpelacja w sprawie chorób urologicznych

Poseł Kazimierz Moskal (Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość) skierował do Ministra Zdrowia interpelację nr 25909 w sprawie potrzeby dofinansowania metod diagnozowania i leczenia chorób urologicznych.

ROP o ustawie refundacyjnej

ROP o ustawie refundacyjnej

28 lipca 2021 roku odbyło się spotkanie Rady Organizacji Pacjentów, działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta, której członkiem jest Stowarzyszenie "UroConti". Członkowie Rady dyskutowali na temat projektu nowelizacji ustawy refundacyjnej.

Posłanka Monika Wielichowska żąda przeprosin

Posłanka Monika Wielichowska żąda przeprosin

Posłanka Monika Wielichowska zażądała od Wiceministra Zdrowia Macieja Miłkowskiego przeprosin za stwierdzenie, że niektóre interwencje poselskie "noszą znamiona zjawiska o charakterze lobbingowym". W tej sprawie skierowała pismo do Ministra Zdrowia.

Ministerstwo Zdrowia odpowiada w sprawie OAB

Ministerstwo Zdrowia odpowiada w sprawie OAB

Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedział na interpelację nr 25403 poseł Moniki Wielichowskiej w sprawie pacjentów cierpiących na zespół pęcherza nadreaktywnego, którzy 7 lat czekają na refundację leku Betmiga.

Interpelacja sprawie refundacji leku Betmiga

Interpelacja sprawie refundacji leku Betmiga

Poseł Monika Wielichowska (Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska) skierowała do Ministra Zdrowia interpelację nr 25403 w sprawie pacjentów cierpiących na zespół pęcherza nadreaktywnego, którzy 7 lat czekają na refundację leku Betmiga.

Profilaktyka 40 PLUS

Profilaktyka 40 PLUS

Program Profilaktyka 40 PLUS jest przygotowywany przez Ministerstwo Zdrowia w celu odbudowy zdrowia Polaków po pandemii COVID-19.

Kongres ICS 2021

Kongres ICS 2021

W dniach 14-17 października 2021 roku odbędzie się 51. Kongres Międzynarodowego Towarzystwa Kontynencji (International Continence Society, ICS).

Odpowiedź NFZ na pismo "UroConti"

Odpowiedź NFZ na pismo "UroConti"

Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej NFZ odpowiedział na pismo "UroConti" w sprawie utrzymania wdrożonego w trakcie pandemii COVID-19 rozwiązania polegającego na bezpośredniej dostawie refundowanych wyrobów medycznych do domu pacjenta.

Pin It on Pinterest