Aktualności

Odpowiedź na interpelację w sprawie Betmigi

Odpowiedź na interpelację w sprawie Betmigi

Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedział na interpelację nr 22973 poseł Urszuli Nowogórskiej (Klub Parlamentarny Koalicja Polska) w sprawie objęcia refundacją leku Betmiga.

Ministerstwo odpowiada w sprawie leku Betmiga

Ministerstwo odpowiada w sprawie leku Betmiga

Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedział na interpelację nr 23306 poseł Aleksandry Gajewskiej (Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska) w sprawie refundacji leku Betmiga dla pacjentek i pacjentów z OAB.

Majowy dyżur na Infolinii RPP

Majowy dyżur na Infolinii RPP

Anna Sarbak, Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia “UroConti”, 17 maja (poniedziałek) będzie dyżurowała na infolinii Biura Rzecznika Praw Pacjenta “Łączy nas pacjent”.

Nowe rozwiązania na nowe wyzwania w pandemii

Nowe rozwiązania na nowe wyzwania w pandemii

Sytuacja pandemii i zagrożenie COVID-19 to czas na korzystanie z nowych rozwiązań, mających na celu łatwe i bezpieczne funkcjonowanie – ochronę zdrowia i życia.

Akademia UroConti [ZAPISZ SIĘ]

Akademia UroConti [ZAPISZ SIĘ]

Czy Polska jest gotowa na zmiany demograficzne? Jaką drogę obrać, by radzić sobie z ich skutkami? Czy opieka długoterminowa w domu jest odpowiedzią na powyższe potrzeby? O tym porozmawiamy podczas kolejnego webinaru Akademii UroConti.

Odpowiedź na interpelację w sprawie leków 75+

Odpowiedź na interpelację w sprawie leków 75+

Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedział na interpelację nr 22021 posłów Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej w sprawie leków i objętych refundacją ze środków publicznych dla seniorów po ukończeniu 75. roku życia.

Interpelacja sprawie refundacji leku Betmiga

Interpelacja sprawie refundacji leku Betmiga

Poseł Aleksandra Gajewska (Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska) skierowała do Ministra Zdrowia interpelację nr 23306 w sprawie refundacji leku Betmiga dla pacjentek i pacjentów z OAB.

Zmiany na które pacjenci czekali ponad 20 lat

Zmiany na które pacjenci czekali ponad 20 lat

Od 22 lat pacjenci postulowali zmiany w limitach cenowych środków absorpcyjnych. W opublikowanym projekcie rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie wreszcie doczekali się realizacji swoich postulatów.

Interpelacja w sprawie leczenia OAB

Interpelacja w sprawie leczenia OAB

Posłowie Robert Obaz, Anita Kucharska-Dziedzic, Katarzyna Ueberhan, Monika Falej, Paweł Krutul, Maciej Kopiec oraz Marek Rutka skierowali do Ministra Zdrowia interpelację nr 23126 w sprawie leczenia OAB.

Ostatnie pożegnanie

Ostatnie pożegnanie

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej koleżanki Ireny Ewy Bandurskiej członkini Stowarzyszenia Osób z NTM "UroConti" – Oddział Wielkopolski.

Interpelacja sprawie refundacji mirabegronu

Interpelacja sprawie refundacji mirabegronu

Poseł Urszula Nowogórska (Klub Parlamentarny Koalicja Polska) skierowała do Ministra Zdrowia interpelację nr 22973 w sprawie objęcia refundacją leku Betmiga.

Wyroby medyczne wydawane na zlecenie

Wyroby medyczne wydawane na zlecenie

Stowarzyszenie Osób z NTM "UroConti" skierowało do Ministra Zdrowia opinię na temat projektu rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Pin It on Pinterest