Sekcja Pęcherza

Pęcherz nadreaktywny (ang. overactive bladder – OAB) charakteryzuje się mimowolnym wyciekiem moczu z gwałtownym uczuciem parcia na mocz, trudnym do odroczenia w czasie. Objawy parcia spowodowane są autonomicznym, niezależnym od ludzkiej woli skurczem wypieracza pęcherza moczowego.

Rozwijając aktywności na rzecz osób dotkniętych szeroko pojętym nietrzymaniem moczu (NTM), Stowarzyszenie Osób z NTM “UroConti” chciało szczególnie zwrócić uwagę na osoby z zespołem pęcherza nadreaktywnego (OAB). Jest to bowiem choroba, która znacząco obniża jakość życia pacjentów. Prowadzi do zaburzeń w sferze kontaktów społecznych, może być przyczyną nastrojów depresyjnych, zaburzeń snu, jak również negatywnie wpływać na jakość życia seksualnego.

MISJA:

Naszą misją jest edukacja zdrowotna odnośnie profilaktyki oraz leczenia OAB. Poprzez organizację cyklicznych spotkań edukacyjnych z udziałem lekarzy specjalistów, pielęgniarek i fizjoterapeutów, zajęć gimnastycznych wzmacniających mięśnie dna miednicy pragniemy zachęcić wszystkich do dbania o zdrowie. Udzielamy bezpośredniego wsparcia osobom z OAB i ich rodzinom, jak również angażujemy się w analizę kosztów ich leczenia z punktu widzenia pacjenta jak i systemu ochrony zdrowia. Weryfikujemy dostęp do właściwej terapii dla pacjentów w Polsce oraz walczymy o poszerzenie dostępu do leczenia zespołu pęcherza nadreaktywnego (OAB) m.in. postulując o rezygnację z wymogu wykonania badania urodynamicznego. Poprzez działalność chcemy uzmysłowić opinii publicznej, decydentom, i wreszcie samym chorym, że osoby cierpiące na szeroko pojęte NTM nie powinny być wykluczane ze społeczeństwa.

CEL:

  • popularyzowanie wiedzy odnośnie profilaktyki, diagnostyki oraz leczenia pęcherza nadreaktywnego;
  • przełamanie tabu, jakim są choroby intymne;
  • zachęcenie ludzi do wykonywania badań profilaktycznych;
  • poszerzenie listy leków refundowanych o nowe substancje czynne;
  • usunięcie obowiązku wykonania badania urodynamicznego, jako warunku uzyskania refundacji w leczeniu farmakologicznym
  • utworzenie grupy wzajemnego wsparcia.

DOŁĄCZ DO NAS!

Wystarczy, że zapoznasz się ze statutem i wypełnisz deklarację członkowską.Wypełnioną i podpisaną deklarację należy dostarczyć władzom właściwego oddziału – pocztą, osobiście lub poprzez e-mail.

ODDZIAŁ DOLNOŚLĄSKI:
e-mail: wroclaw@uroconti.pl

ODDZIAŁ KUJAWSKO-POMORSKI:
Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz
e-mail: bydgoszcz@uroconti.pl

ODDZIAŁ LUBELSKI:
Siedziba Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej
ul. Leszczyńskiego 23, 20-068 Lublin
tel.: 501-076-246
e-mail: lublin@uroconti.pl

ODDZIAŁ ŁÓDZKI:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 2 im. Wojskowej Akademii Medycznej UM w Łodzi
ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź
e-mail: lodz@uroconti.pl

ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI:
Katedra i Klinika Urologii Uniwerystetu Jagiellońskiego
ul. Grzegórzecka 18, 31-531 Kraków
e-mail: krakow@uroconti.pl

ODDZIAŁ MAZOWIECKI:
ul. Erazma Ciołka 13, 01-445 Warszawa
tel.: 22 279 49 00, fax: 22 279 49 10
e-mail: warszawa@uroconti.pl

ODDZIAŁ POMORSKI:
Klub Osiedlowy AD-REM
ul. Czyżewskiego 12, 80-336 Gdańsk
e-mail: gdansk@uroconti.pl

ODDZIAŁ ŚWIĘTOKRZYSKI:
Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach z siedzibą w Chęcinach
ul. Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny
e-mail: kielce@uroconti.pl

ODDZIAŁ WIELKOPOLSKI:

e-mail: poznan@uroconti.pl

 

Pin It on Pinterest