Zmiana Zarządu Oddziału

Członkowie Oddziału Mazowieckiego głosami większości obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu zdecydowali o odwołaniu całego Zarządu Oddziału.

W głosowaniu tajnym został wybrany nowy Zarząd w składzie:

p. Wanda Uszok – Prezes Zarządu
p. Marta Roszkiewicz – Wicerezes Zarządu
p. Marianna Kowalczyk – Skarbnik
p. Irena Artycz-Zbawińska – Sekretarz
p. Antoni Bielecki – Członek Zarządu

Pin It on Pinterest