Władze Oddziału Mazowieckiego

 Zarząd Oddziału Mazowieckiego:
– p. Rozalia Kolecka – Prezes Zarządu Oddziału
– p. Daniela Łuczaj – Zastępca Prezesa Oddziału
– p. Janina Kornatowska – Członek Zarządu Oddziału
– p. Jolanta Niczke – Członek Zarządu Oddziału

Komisja Rewizyjna Oddziału Mazowieckiego:
– p. Krystyna Filasiewicz – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Oddziału
– p. Zofia Olszewska – Członek Komisji Rewizyjnej Oddziału
– p. Cecylia Załuska – Członek Komisji Rewizyjnej Oddziału

SIEDZIBA STOWARZYSZENIA: 
ul. Erazma Ciołka 13, 01-445 Warszawa
tel.: 22 279 49 02, fax: 22 279 49 10
e-mail: warszawa@uroconti.pl

KRS: 0000322692
NIP: 527-259-70-61
REGON: 14178723200000

WŁADZE CENTRALNE STOWARZYSZENIA

Pin It on Pinterest