Przedstawiamy sprawozdanie z działalności Oddziału Mazowieckiego Stowarzyszenia “UroConti” za 2022 rok.