Walne Zebranie – zawiadomienie

Zarząd Stowarzyszenia Osób z NTM "UroConti" o/Lublin informuje, że dniu 19 maja 2010 (środa) o godz. 18:00 w Domu Kultury "Ruta" przy ulicy Różanej 8 w Lublinie (os. Czuby-Ruta) odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze.

Obecność członków stowarzyszenia obowiązkowa.

Plan zebrania:

1. Otwarcie zebrania i powitanie uczestników
2. Wybór prezydium Zebrania
3. Przyjęcie regulaminu i porządku obrad
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosku
5. Sprawozdanie Zarządu za okres sprawozdawczy
6. Sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
8. Wybór kandydatów do Zarządu Oddziału
9. Wybór do Komisji Rewizyjnej
10. Głosowanie
11. Sprawy bieżące, wolne wnioski
12. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
13. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków
14. Odczytanie wyników głosowania
15. Ukonstytuowanie się nowego Zarządu
16. Zakończenie obrad

Z wyrazami szacunku w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Osób z NTM "UroConti" o/Lublin

Teresa Bodzak

Pin It on Pinterest