Władze Oddziału Lubelskiego

Zarząd Oddziału Lubelskiego:
– p. Alicja Tynecka – Prezes Zarządu Oddziału
– p. Anna Goch – Wiceprezes Zarządu Oddziału
– p. Ewa Płonka – Sekretarz Zarządu Oddziału
– p. Józef Sokołowski – Skarbnik Oddziału
– p. Wanda Krupińska – Członek Zarządu Oddziału

Komisja Rewizyjna Oddziału Lubelskiego:
– p. Barbara Malesa – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Oddziału
– p. Alicja Kleban – Sekretarz Komisji Rewizyjnej Oddziału
– p. Alina Tarajko – Członek Komisji Rewizyjnej Oddziału

SIEDZIBA ODDZIAŁU:
LUBELSKIE CENTRUM AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ
ul. Leszczyńskiego 23 lok. 205, 20-068 Lublin
telefon: 501-076-246
e-mail: lublin@uroconti.pl

KRS: 0000287705
NIP: 712-308-96-33
REGON: 060293337

WŁADZE CENTRALNE STOWARZYSZENIA

Pin It on Pinterest