Nowy skarbnik Oddziału

20 maja w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Członków Oddziału Mazowieckiego. Członkowie Oddziału przyjęli rezygnację p. Marianny Kowalczyk z funkcji Skarbnika Oddziału. Na stanowisko to głosami zebranych wybrana zostala p. Lidia Porębska.

Gratulujemy i życzymy sukcesów.

Zarząd Oddziału Mazowieckiego

Pin It on Pinterest