UroConti srebrnym laureatem nagrody ICS

Podczas trwającego obecnie 41. Kongresu Międzynarodowego Towarzystwa Kontynencji (International Continence Society) w Glasgow przyznano nagrody w konkursie podsumowującym obchody Światowego Tygodnia Kontynencji (World Continence Week), który był organizowany w dniach 20-27 czerwca 2011 r.

Międzynarodowe jury pod przewodnictwem dr Vasana Srini z Indii wybrało laureatów za najlepiej zorganizowane obchody Światowego Tygodnia Kontynencji. Wśród czterech laureatów znalazło się Stowarzyszenie Osób z NTM "UroConti".

Złotą nagrodę przyznano organizacjom z Australii oraz Niemiec, natomiast srebrną Polsce i Stanom Zjednoczonym. Jest to pierwsze tego typu wyróżnienia na arenie międzynarodowej dla organizacji działającej na rzecz osób z nietrzymaniem moczu z Polski.

Stowarzyszenie "Uroconti" do konkursu zgłosiło zorganizowaną w tym roku konferencję nt. nietrzymania moczu, która odbyła się 20 czerwca w Ministerstwie Zdrowia i była inauguracją tegorocznych obchodów Światowego Tygodnia Kontynencji w Polsce.

Otrzymane wyróżnienie jest dla nas wielkim zaskoczeniem i jednocześnie ogromnym sukcesem. Cieszymy się, że podejmowane przez naszą organizację działania zmierzające do popularyzacji problematyki nietrzymania moczu w Polsce zostały docenione. Organizowana przez nas tegoroczna konferencja w Ministerstwie Zdrowia była dla nas wielkim wyzwaniem i jednocześnie dużym wydarzeniem, dlatego niezmiernie nam miło, że znaleźliśmy się w gronie krajów daleko bardziej rozwiniętych w dziedzinie popularyzacji problematyki profilaktyki i leczenia NTM – mówi Maria Zdeb – Prezes Stowarzyszenia "UroConti".

World Continence Week Awords przyznawane są przez Międzynarodowe Towarzystwo Kontynencji. Nagrody są wyróżnieniem dla organizacji które najskuteczniej promują problematykę nietrzymania moczu na terenie swoich krajów w ramach obchodów Światowego Tygodnia Kontynencji. Nagrody oprócz symbolicznego charakteru dają również wymierną korzyść. Stowarzyszenie "UroConti" otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1250 USD.

Więcej informacji: www.icsoffice.org

Pin It on Pinterest