Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Oddział

Zarząd Stowarzyszenia Osób z NTM "UroConti" O/Lublin uprzejmie zaprasza do udziału w zwyczajnym zebraniu Członków.

Termin zebrania: 16.04.2012 r. (poniedziałek) o godz. 18:00.

Miejsce zebrania: Biuro Zarządu O/Lublin, Lublin, ul. Różana 5 (II kl.)

Porządek obrad:

1. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2011 r.
2. Sprawozdanie finansowe za 2011 r.
3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej O/Lublin.
4. Wybory uzupełniające do Zarządu O/Lublin.

Serdecznie prosimy o przybycie.

Zarząd Oddziału Lubelskiego

Pin It on Pinterest