Światowy Tydzień Kontynencji w Polsce

ŚWIATOWY TYDZIEŃ KONTYNENCJI W POLSCE

18-24.06.2012

W imieniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia Osób z NTM "UroConti" serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w  Drugiej Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Osób z NTM "UroConti"która odbędzie się 18.06.2012 o godz. 10:30 w sali kinowej Ministerstwa Zdrowia.

Konferencja będzie inauguracją tegorocznych obchodów Światowego Tygodnia Kontynencji (World Continence Week, 18-24.06) i doskonałą okazją do debaty nad problematyką leczenia nietrzymania moczu, zaopatrzeniem w środki pomocnicze oraz systemem opieki długoterminowej.

W konferencji udział wezmą liczni członkowie Stowarzyszenia "UroConti", reprezentujący wszystkie 8 oddziałów: Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Łódź, Lublin, Poznań, Warszawa, Wrocław, reprezentanci innych polskich organizacji pacjenckich, przedstawiciele środowiska medycznego, międzynarodowych organizacji tj: World Federation of Incontinent Patients (WFIP), International Continece Society (ICS), Eucomed, oraz zaproszeni przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Sejmowej Komisji Zdrowia.

Podczas konferencji przedstawiciele międzynarodowych organizacji podzielą się swoimi doświadczeniami. Zaproszona na tegoroczne spotkanie Frankie Bates z Kanady zaprezentuje raport dot. społecznych oraz ekonomicznych aspektów problematyki nietrzymania moczu. Ponadto na spotkaniu, po raz pierwszy zostaną zaprezentowane wyniki polskiego raportu dot. kosztów społeczno – ekonomicznych NTM w Polsce, przygotowanego pod auspicjami Stowarzyszenia "UroConti", oraz Międzynarodowej Federacji Pacjentów z Nietrzymaniem Moczu (WFIP). 

Tegoroczne spotkanie w Ministerstwie Zdrowia to również doskonała okazja, by podsumować ostatnie 12 miesięcy, zwracając przy tym szczególną uwagę na brak poprawy sytuacji osób z NTM, w tym brak nowelizacji przepisów regulujących dostęp do zaopatrzenia pomocniczego dla osób z NTM, o które Stowarzyszenie "UroConti" wielokrotnie postulowało do Ministerstwa Zdrowia oraz wprowadzenie nowych, absurdalnych przepisów w refundacji leków na pęcherz nadreaktywny.

POSTULATY STOWARZYSZENIA "UROCONTI"

Nietrzymanie moczu – nowa jednostka chorobowa uprawniająca do refundacji środków absorpcyjnych – wniosek złożony do Ministerstwa w 05.2010;

Ginekolog, Geriatra – lekarze uprawnieni do wypisywania zleceń na refundowane środki absorpcyjne – wniosek złożony do Ministerstwa w 11.2010;

120 szt./miesięcznie – zwiększenie limitów ilościowych na refundowane środki wchłaniające (pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, podkłady, wkłady anatomiczne) -wniosek złożony do Ministerstwa w 11.2010;

Umieszczenie w katalogu świadczeń refundowanych procedury neuromodulacji dla pacjentów cierpiących na ciężkie postacie NTM  wniosek złożony do Ministerstwa w 01.2011;

Zniesienie obowiązku wykonania badania urodynamicznego przy refundacji leków na OAB (zespół pęcherza nadreaktywnego)

Wierzymy, że za Państwa pośrednictwem uda się nam wspólnie nagłośnić potrzeby 4 milinów osób cierpiących na nietrzymanie moczu w Polsce – Zarząd Główny Stowarzyszenia "UroConti".

Pin It on Pinterest