Wyjazd do Sejmu

Stowarzyszenie Osób z NTM "UroConti" O/Lublin organizuje wyjazd do Wrszawy na konferencję w Sejmie  w dniu 14.05. 2013 roku (wtorek).

Poniżej  program konferencji zorganizowanej przez senatora Mieczysława Augustyna nt. projektu ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym.

Zapewniamy autokar do Warszawy i z powrotem, bezpłatnie.

Zgłoszenia do 6 maja br., tel: 600 947 141

 

Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Komisja Rodzin i Polityki Społecznej
konferencja:

Pomoc osobom niesamodzielnym prezentacja projektu ustawy

14 maja 2013 r.
Miejsce obrad: sala kolumnowa Sejmu RP

 

10.00-11.00 Rejestracja uczestników

11.00 Otwarcie konferencji
           senator Mieczys
ław Augustyn, Przewodniczący Komisji Rodziny i Polityki Społecznej

11.10 Sytuacja w opiece długoterminowej perspektywa europejska
          
dr Zofia Czepulis-Rutkowska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

11.40 Opieka długoterminowa w Polsce w świetle najnowszych badań
          
prof. Piotr Błędowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Przewodniczący ZG Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego

12.10 Prezentacja założeń do projektu ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym
 
senator Mieczysław Augustyn

12.40 Panel dyskusyjny

13.30-14.00 Przerwa na kawę

14.00 Dyskusja – pytania – odpowiedzi

14.40 Plan działania Koalicji "Na pomoc niesamodzielnym"
           Zbigniew Polowczyk, Prezes Og
ólnopolskiego Stowarzyszenia Organizatorów i Menadżerów Pomocy Społecznej

14.50 Podsumowanie konferencji
           senator Mieczys
ław Augustyn, Przewodniczący Komisji Rodziny i Polityki Społecznej

15.00 Zakończenie

Pin It on Pinterest