Łódź obchodzi Światowy Tydzień Kontynencji

W dniach 22-28 czerwca br. w Polsce, już po raz siódmy, Stowarzyszenie "Uroconti" obchodziło Światowy Tydzień Kontynencji (z ang. – World Continence Week, WCW). Ta Inicjatywa Międzynarodowego Towarzystwa Kontynencji (ICS) ma na celu popularyzowanie problematyki nietrzymania moczu (NTM). Nasz oddzial czynnie włączył się w obchody WCW organizując szeroko zakrojoną akcję informacyjno-edukacyjną na temat profilaktyki, leczenia i znaczenia ćwiczeń WNTM w mediach. Tematyka spotkań i warsztatów dotyczyła metodyki ćwiczeń oraz naukę zachowań przeciwdziałających pogłebianiu się dysfunkcji dna miednicy, prezentacji środków absorbcyjnych oraz radzenia sobie z problemem NTM w życiu codziennym.

Pin It on Pinterest