Władze Oddziału Łódzkiego

Zarząd Oddziału Łódzkiego IV kadencji:
– p. Iwona Waszkiewicz – Prezes Zarządu Oddziału
– p. Renata Porczyk – Wiceprezes Zarządu Oddziału
– p. Anna Frontczak – Skarbnik
– p. Krystyna Marcinkowska – Sekretarz
– p. Elżbieta Balcerek – Członek Zarządu Oddziału
– p. Aleksandra Listkowska – Członek Zarządu Oddziału
– p. Elżbieta Derejska – Członek Zarządu Oddziału

Komisja Rewizyjna Oddziału Łódzkiego:
– p. Jadwiga Majcher – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Oddziału
– p. Teresa Baśko – Członek Komisji Rewizyjnej Oddziału
– p. Teresa Wiśniewska – Członek Komisji Rewizyjnej Oddziału

SIEDZIBA ODDZIAŁU:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 2 im. Wojskowej Akademii Medycznej UM w Łodzi
ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź

Kontakt:
e-mail: ntm.lodz@gmail.com
adres do korespondencji:
Centrum Medycyny “Nowa Europa” Al.Kościuszki 106/116, 90-442 Łódź
KRS: 0000290966

NIP: 727-271-39-24
REGON: 100432400

Numer konta bankowego: PKO I/O Łódź 54 1020 3352 0000 1602 0202 1657

WŁADZE CENTRALNE STOWARZYSZENIA

Pin It on Pinterest