Odpowiedź na list otwarty Delegatów

W odpowiedzi na list delegatów, zawierający postulaty Stowarzyszenia dotyczące poprawy sytuacji osób cierpiących na nietrzymanie moczu w Polsce, Podsekretarz Stanu Igor Radziewicz-Winnicki poinformował, że wniosek o objęcie refundacją substancji leczniczej mirabegron został zawieszony na wniosek Wnioskodawcy. Jednakże, postępowanie administracyjne w kwestii objęcia refundacją toksyny botulinowej typu A we wskazaniu nietrzymanie moczu u pacjentów dorosłych z nadreaktywnością mięśnia wypieracza pęcherza, zostało wznowione w dniu 22 lipca 2015 r. Odnosząc się do postulatu zniesienia obowiązku wykonywania badania urodynamicznego jako warunku uzyskania refundowanych leków w OAB, Ministerstwo Zdrowia udzieliło informacji, że jest również zobowiązane działać na wniosek właściwego Wnioskodawcy. Jak zaznaczyło Ministerstwo, zostały podjęte działania analityczne i koncepcyjne, będące podstawą do opracowania nowych rozwiązań systemowych, które przyczynią się do poprawy sytuacji społeczno-bytowej pacjentów z NTM.

Pełna treść listu znajduje się tutaj.

Pin It on Pinterest