Anna Goch w NL.tv24

Lubelski oddział działa od 2007 roku i liczy, wraz z terenowym kołem w Świdniku, 249 osób.

Zrzesza osoby cierpiące na różne postacie NTM,osoby młode i w podeszłym wieku, a od 2014 roku również panów cierpiących na problemy z prostatą i NTM. Podobnie jak inne oddziały  zajmuje się przede wszystkim szerzeniem wiedzy na temat NTM, profilaktyką,  umożliwia konsultacje lekarskie, organizuje zajęcia rehabilitacyjne i  wykłady. Najważniejszym zadaniem stowarzyszenia jest przełamać tabu i wstyd, który pojawił się wokół problemu NTM.

Przedstawiciele stowarzyszenia czynnie biorą udział w konsultacjach z przedstawicielami władzy , m.in. w sprawie uznania NTM za jednostkę. chorobowa, podobnie jak ma to miejsce w innych krajach UE czy zniesienia badania urodynamicznego jako warunku otrzymania dostępu do refundowanych leków w zespole pęcherza nadreaktywnego.

Podobnie jak inne odziały, odział lubeski boryka się z problemami lokalowymi czy niewystaczajacymi funduszami, np. na zorganizowanie kolejnej grupy rehabilitacyjnej w Świdniku.

 

Pin It on Pinterest