Nasz oddział laureatem Konkursu Grantowego

Z przyjemnością informujemy, że nasz Oddział został laureatem VI Edycji Konkursu Grantowego "Razem Możemy Więcej", organizowanego przez Fundację DOZ.

Ideą, która przyświeca Konkursowi Grantowemu jest zintensyfikowanie działań prowadzących do niwelowania barier w dostępu do leków. 

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, instytucji społecznych, stowarzyszeń oraz innych instytucji działających w sektorze ochrony zdrowia lub opieki społecznej. Celem konkursu jest także propagowanie idei otwartości, wymiany wiedzy i doświadczeń organizacji pozarządowych między sobą, a także podejmowaniem współpracy organizacji pozarządowych z innymi podmiotami w celu optymalnego rozwiązywania problemów społecznych.

Lista laureatów konkursu dostępna jest tutaj.

Pin It on Pinterest