Zmiany w charakterystyce produktu leku Xofigo

Minister Zdrowia wprowadził w programie lekowym, obejmującym refundacje leku Xofigo, w ramach programu lekowego: "Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego ICD-10 C61)", następujące zmiany w stosunku do wersji programu obowiązującej od września 2018 roku.

W kryteriach kwalifikacji  leczenia opornego na kastrację raka gruczołu krokowego dichlorkiem radu RA -223 (pkt.4):

  • dodanie punktu 3 (4.1)
  • rozszerzenie punktu 6 (4.1)
  • zmiany w punkcie 7 (4.1)

W kryteriach umożliwiających włączenie do programu (4.3):

  • dodanie punktu 4

Zmiany w programie lekowego uwzględniają zmiany w Charakterystyce produktu leczniczego leku Xofigo wynikające z decyzji Komisji Europejskiej z października 2018 r.

Obowiązujący kształt programu lekowego finansowanego przez NFZ, wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Treść załącznika

Pin It on Pinterest