Zapraszamy na Walne Zebranie Członków

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Mazowieckiego Oddziału Stowarzyszenia Osób z NTM "UroConti" serdecznie zapraszamy Państwa na Walne Zebranie Członków Oddziału Mazowieckiego.

Termin Walnego Zebrania:

  • 16 czerwca 2021 r. (środa) godz.14:00 /I termin/
  • 16 czerwca 2021 r. (środa) godz.14:15 /II termin/

Miejsce Walnego Zebrania: ul. Chałubińskiego 8, Warszawa (siedziba Joga Klub – na parterze jest NFZ)

Proponowany porządek obrad
Walnego Zebrania Członków

Stowarzyszenia Osób z NTM "UroConti" Oddział w WarszawieTermin i godzina zebrania: 16 czerwca 2021, godz. 14:00 (I termin), godz. 14:15 (II termin)

Miejsce zebrania: ul. Chałubińskiego 8, Warszawa (siedziba Joga Klub)

1. Otwarcie obrad, przywitanie przybyłych na spotkanie członków Oddziału Mazowieckiego.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Członków oraz jego zdolności do podejmowania  wiążących  uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad – uchwała nr 1/2020.
5. Prezentacja sprawozdania Zarządu Oddziału z działalności za 2020 rok.
6. Prezentacja sprawozdania finansowego Oddziału za 2020 rok.
7. Prezentacja sprawozdania Komisji Rewizyjnej Oddziału za 2020 rok.
8. Dyskusja nad prezentowanymi Sprawozdaniami.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:

      a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności za 2020 rok – uchwała nr 2/2021

      b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok – uchwała nr 3/2021

      c) zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2020 rok – uchwała nr 4/2021.

10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.

Zarząd Mazowieckiego Oddziału Stowarzyszenia "UroConti" 

Pin It on Pinterest