Zawieszenie zajęć nordic walking

Zarząd Stowarzyszenia Osób z NTM “UroConti” Oddział w Łodzi postanawia zawiesić zajęcia nordic walking do czasu uzyskania informacji na temat możliwości finansowania tych zajęć w 2022 roku.

Dalsze prowadzenie zajęć nordic walking bezpłatnie dla uczestników zajęć jest w tej chwili niemożliwe z powodu braku środków finansowych z 1%.

Finansowanie tych zajęć w 2021 roku spożytkowało na ten cel nasze wszystkie zgromadzone przez 3 lata środki  z 1%. Zawieszenie tych zajęć planujemy do czasu, kiedy Zarząd Główny poinformuje nas, jakie środki będzie można przeznaczyć w 2022 roku dla Oddziału w Łodzi na zajęcia sportowe. Takiej informacji można się spodziewać w II połowie 2022 roku.

Dobrym  rozwiązaniem byłoby znalezienie sponsora, który wspomógłby finansowanie tych zajęć. Nie będzie to jednak możliwe przy prowadzeniu zajęć całkowicie nieodpłatnych, jak było do tej pory.

Uzyskane środki muszą być przydzielane sprawiedliwie dla wszystkich zajęć. Opłata za  zajęcia nordic walking powinna być proporcjonalna do dofinansowania, jak ma to miejsce za gimnastykę w sali.  Przy założeniu, że w grupie będzie 10-12 osób jest to około 12 zł. Osoby zainteresowane uczestnictwem płatnym w nordic walking powinny zgłosić się do nas, do połowy roku.

Do tego czasu można korzystać z tych zajęć prowadzonych bezpłatnie przez MOSiR, codziennie w różnych parkach, w tym również w parku Poniatowskiego, gdzie odbywały się nasze zajęcia.

Pin It on Pinterest