Zapraszamy na Walne Zebranie Członków

W imieniu Zarządu Mazowieckiego Oddziału Stowarzyszenia Osób z NTM „UroConti” serdecznie zapraszamy Państwa na Walne Zebranie Członków Oddziału Mazowieckiego.

Zebranie odbędzie się 6 czerwca 2022 roku (poniedziałek) o godz. 12:10 w Szkole Tańca, przy Al. Jerozolimskich 123 w Warszawie.

Proponowany porządek obrad
Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Osób z NTM „UroConti” Oddział w Warszawie

Termin i godzina zebrania:  6 czerwca 2022, godz. 12:10 (I termin), godz. 12:30 (II termin)

Miejsce zebrania: Szkoła Tańca, Al. Jerozolimskie 123, Warszawa

 1. Otwarcie obrad, przywitanie przybyłych na spotkanie członków Oddziału Mazowieckiego.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Członków, jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.                                                                                                                                                     
 4. Przyjęcie porządku obrad – uchwała nr 1/2022.
 5. Prezentacja sprawozdania Zarządu Oddziału z działalności za 2021rok.
 6. Prezentacja sprawozdania finansowego Oddziału za 2021 rok.
 7. Prezentacja sprawozdania Komisji Rewizyjnej Oddziału za 2021 rok.
 8. Dyskusja nad prezentowanymi  sprawozdaniami.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zatwierdzenia sprawozdania z działalności za 2021rok – uchwała nr 2/2022;
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021rok – uchwała nr 3/2022;
 • zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej na 2021rok – uchwała nr 4/2022.
 1. Sprawy różne.
 2. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem,
Zarząd Mazowieckiego Oddziału Stowarzyszenia Osób z NTM „UroConti”

Pin It on Pinterest