Szkolenie dla organizacji pacjenckich


Federacja Pacjentów Polskich w partnerstwie z Krajowym Forum na Rzecz Terapii Chorób Rzadkich w dniach 19–22.05.2022r. zrealizowała projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich zatytułowany „Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pacjenckich”. W szkoleniu brały udział przedstawicielki naszego łódzkiego oddziału Stowarzyszenia UroConti.

Pin It on Pinterest