Zapraszamy na Walne Zebranie Członków

ZAPROSZENIE


na Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia Osób z NTM „UroConti” Oddział ŁódzkiZarząd Stowarzyszenia Osób z NTM UroConti Oddział Łódzki zaprasza wszystkich członków na Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2021, które odbędzie się 23 czerwca 2022 r. (czwartek) o godz. 16.45 w Szpitalu Specjalistycznym im. M.Kopernika w Łodzi, ul. Pabianicka 62, w Sali nr 1 w budynku głównym.
Zebranie poprzedzi wykład dr n.med. Mariusza Blewniewskiego nt. „Neuromodulacja nerwów krzyżowych w dysfunkcji pęcherza moczowego – 3-letnie doświadczenie”.
Wykład odbędzie się o godz. 15.30.

Proponowany porządek Obrad:
1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór Prezydium Zebrania, Przewodniczącego i Protokolanta.
3. Powołanie Komisji Skrutacyjno-Wnioskowej.
4. Stwierdzenie prawomocności Zebrania.
5. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
6. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału Łódzkiego w 2021 roku oraz Projektu Budżetu na 2022 rok.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2021 rok.
8. Przedstawienie sprawozdania z wykonania ćwiczeń prozdrowotnych w 2021 r.
9. Przedstawienie Protokołu Komisji Rewizyjnej z badania działalności Oddziału w 2021 roku.
10. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
11. Podjęcie uchwał w sprawach dotyczących pkt 6, 7, 8, 9.
12. Udzielenie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.
13. Wolne wnioski i dyskusja.
14. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.
W przypadku braku wymaganej liczby członków Stowarzyszenia na Sali w I terminie, zebranie rozpocznie się w II terminie o godz. 17.15.

Z poważaniem
Zarząd Oddziału Łódzkiego
Stowarzyszenia Osób z NTM „UroConti”

Rejestracja uczestników (uzupełnienie składek, legitymacji) od godziny 14.45

Pin It on Pinterest