Walne Zebranie Oddziału Łódzkiego “UroConti”

W dniu 23 czerwca 2022 r. odbyło się Walne Zebranie członków Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Osób z NTM “UroConti”.

Podczas zebrania Zarząd Oddziału, wybrany 27 września 2021 r., przedstawił sprawozdanie z działalności w roku 2021, Projekt Budżetu na 2022 r., sprawozdanie finansowe za 2021 r. oraz sprawozdanie z wykonania ćwiczeń prozdrowotnych prowadzonych przez mgr Aleksandrę Listkowską. Swoje sprawozdanie przedstawiła również Komisja Rewizyjna.

Po dyskusji nad przedstawionymi dokumentami zebrani podjęli uchwały o przyjęciu sprawozdań i o udzieleniu absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.

Przed zebraniem wykład “Neuromodulacja nerwów krzyżowych w dysfunkcji pęcherza moczowego – 3-letnie doświadczenie” wygłosił dr n. med. Mariusz Blewniewski.

Pin It on Pinterest