Walne Zebranie

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Mazowieckiego Oddziału Stowarzyszenia Osób z NTM “UroConti” serdecznie zapraszamy Państwa na Walne Zebranie Członków Oddziału Mazowieckiego.

Miejsce Walnego Zebrania: budynek HOP, sala na parterze, ul. Chmielna 132/134 (wejście od ul. Twardej)

Proponowany porządek obrad
Walnego Zebrania Delegatów
Stowarzyszenia Osób z NTM “UroConti” Oddział w Warszawie

Termin i godzina zebrania: 12 maja 2023 r., godz. 10:30 /I termin/, 12 maja 2023 r., godz. 10:45 /II termin/

Miejsce zebrania: ul. Chmielna 132/134, Warszawa, budynek HOP, sala na parterze.

 1. Otwarcie obrad, przywitanie przybyłych na spotkanie członków Oddziału Mazowieckiego.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Członków oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad – Uchwała nr 1/2023.
 5. Powołani Komisji Uchwał i Wniosków i Komisji Skrutacyjnej.
 6. Prezentacja sprawozdania Zarządu Oddziału z działalności za 2022 rok i plan działania na 2023 rok.
 7. Prezentacja sprawozdania finansowego Oddziału za 2022 rok.
 8. Prezentacja sprawozdania Komisji Rewizyjnej Oddziału za 2022 rok.
 9. Dyskusja nad prezentowanymi sprawozdaniami.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a/ zatwierdzenie sprawozdania z działalności za 2022 rok – Uchwała nr 2/2023;
  b/ zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2022 rok – Uchwała nr 3/2023;
  c/ zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2022 rok – Uchwała nr 4/2023.
 11. Zgłoszenie nazwisk kandydatów do Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału.
 12. Głosowanie tajne na kandydatów do Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału.
 13. Ogłoszenie wyników głosowania.
 14. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia składu Zarządu Oddziału – Uchwała nr 5/2023.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Rewizyjnej Oddziału – Uchwała nr 6/2023.
 16. Ukonstytuowanie się Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału.
 17. Sprawozdanie z prac Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.
 18. Wybór delegatów na Walne Zebrania Zarządu Głównego.
 19. Sprawy różne.
 20. Zakończenie obrad.

Zarząd Mazowieckiego Oddziału
Stowarzyszenia Osób z NTM “UroConti”

Pin It on Pinterest