ZAPROSZENIE

na Walne Zebranie Członków

Stowarzyszenia Osób z NTM “UroConti” Oddział Łódzki

Zarząd Stowarzyszenia Osób z NTM UroConti Oddział Łódzki zaprasza członków na Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2022, które odbędzie się 30 czerwca o godz. 16.00 w szpitalu im. Kopernika w Łodzi ul. Pabianicka 62 w Sali nr 1 w budynku głównym.

II termin Walnego Zebrania, w przypadku braku wymaganej liczby członków, 30.06.2023 r. o godz. 16.15.

Przed Zebraniem o godz. 15.00 odbędzie się wykład na temat problemów zdrowotnych osób z NTM.

Proponowany porządek Obrad:

 1. Otwarcie Zebrania
 2. Wybór Prezydium Zebrania, Przewodniczącego i Protokolanta
 3. Powołanie Komisji Skrutacyjno-Wnioskowej
 4. Stwierdzenie prawomocności Zebrania
 5. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
 6. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału Łódzkiego w 2022 roku oraz Projektu Budżetu na 2023 rok.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2022 rok
 8. Przedstawienie sprawozdania z wykonania ćwiczeń prozdrowotnych w 2022 r.
 9. Przedstawienie Protokołu Komisji Rewizyjnej z badania działalności Oddziału w 2022 roku
 10. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami
 11. Podjęcie uchwał w sprawach przedstawionych w pkt 6, 7, 8, 9
 12. Udzielenie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej
 13. Wolne wnioski i dyskusja
 14. Zakończenie Walnego Zgromadzenia

W przypadku braku wymaganej liczby członków Stowarzyszenia na Sali, Zarząd wyznaczy następny termin Walnego Zebrania o godz. 15.30.

Zarząd Oddziału Łódzkiego

Stowarzyszenia Osób z NTM „UroConti”

Rejestracja uczestników, uzupełnienie składek i legitymacji, od godziny 14.30.

Pin It on Pinterest