Program Aktywni+ – realizacja projektu

Jesteśmy ogromnie zadowoleni z przyznanych środków finansowych w ramach Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych “Aktywni+” na lata 2021-2025, w edycji tegorocznej. To dla nas wielka radość, że możemy kontynuować naszą działalność, skupiającą się na wzmacnianiu więzi międzypokoleniowych, integracji i aktywizacji naszych członków oraz innych osób zainteresowanych.

W czerwcu mieliśmy okazję spotkać się w Warszawie, gdzie połączyliśmy integrację z udziałem w konferencji z okazji Światowego Tygodnia Kontynencji. To wyjątkowe wydarzenie nie tylko umożliwiło nam poszerzenie wiedzy na temat naszych wyzwań, ale także dało okazję do spotkania się i wspólnego spędzenia czasu z członkami innych oddziałów. Takie spotkania zawsze stanowią doskonałą okazję do wymiany doświadczeń i umocnienia więzi między nami.

Dzięki wsparciu z Programu, w okresie od lipca do grudnia, będziemy prowadzić zajęcia grupowe w naszym Oddziale, koncentrujące się na gimnastyce i ćwiczeniach mięśni dna miednicy. Ta forma aktywności idealnie odpowiada na potrzeby naszej społeczności. Nie tylko pomoże w radzeniu sobie z problemem nietrzymania moczu, ale również stworzy możliwość integracji oraz nawiązania nowych znajomości.

Pin It on Pinterest