Władze Oddziału Kujawsko-Pomorskiego

Zarząd Oddziału Kujawsko-Pomorskiego:
– p. Janusz Sędłak – Prezes Zarządu Oddziału
– p. Teresa Lubiejewska-Zwiewka – Zastępca Prezesa Oddziału
– p. Maria Marecka – Skarbnik
– p. Eugenia Płaczkowska – Sekretarz
– p. Janina Rutkowska – Członek Zarządu Oddziału
– p. Kazimiera Wockenfuss – Członek Zarządu Oddziału

Komisja Rewizyjna Oddziału Kujawsko-Pomorskiego:
– p. Aniela Tobolska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Oddziału
– p. Eugenia Krawczyk – Członek Komisji Rewizyjnej Oddziału
– p. Jolanta Strama – Członek Komisji Rewizyjnej Oddziału

SIEDZIBA ODDZIAŁU:
Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz
e-mail: bydgoszcz@uroconti.pl

KRS: 0000397432
NIP: 953-263-36-96
REGON: 34119552500000

WŁADZE CENTRALNE STOWARZYSZENIA

Pin It on Pinterest