Realizacja projektu w ramach Programu Aktywni+

Nasze Stowarzyszenie otrzymało fundusze z Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych “Aktywni+” na na lata 2021-2025 roku, edycja 2023, co umożliwiło nam kontynuację naszych działań, tym razem dzięki realizacji projektu pt. “Młodzi niezależnie od wieku – Akcja integracja”. Zarząd Główny złożył wniosek, który został przyjęty do realizacji w czerwcu bieżącego roku.

W tym roku nasze Stowarzyszenie ponownie otrzymało środki finansowe w ramach Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych “Aktywni+” na lata 2021-2025. Dzięki temu dofinansowaniu, możemy kontynuować nasze starania w zakresie wzmacniania więzi międzypokoleniowych oraz integracji zarówno wśród członków naszego Oddziału, jak i nowych osób.

Dzięki wsparciu z Programu, od lipca do grudnia, w naszym Oddziale możemy dalej organizować grupowe zajęcia gimnastyczne w naszym Oddziale. Spotkania te są skoncentrowane na gimnastyce i ćwiczeniach mięśni dna miednicy. Te aktywności nie tylko pomagają nam radzić sobie z problemem nietrzymania moczu, ale także stwarzają możliwość integracji i nawiązania nowych znajomości.

Natomiast w czerwcu mieliśmy okazję spotkać się w Warszawie, gdzie połączyliśmy integrację z udziałem w konferencji z okazji Światowego Tygodnia Kontynencji. Takie spotkania stanowią doskonałą okazję do dzielenia się doświadczeniami i wzmacniania więzi między nami. Wspólne spotkania zawsze pozwalają nam lepiej poznać naszych kolegów i koleżanki. Przede wszystkim, dają również poczucie, że nie jesteśmy sami w naszych trudnościach.

Cieszymy się, że ponownie mamy możliwość realizacji aktywności, które przynoszą nam wiele korzyści.

Pin It on Pinterest